Výrobci

Certifikovaný prodejce DJI

Rychlý kontakt

RC-Modely.eu
Hromádkova 31
636 00, Brno-Židenice
Tel.:
  511 112 510
Mob.: 603 425 597
         603 297 660
rc@eobchody.cz

Napište nám:

Přijímače

Přijímače pracující s modulací PCM

Přijímač pracující s modulací PCM obsahuje mikroprocesor, který dekóduje PCM signál (digitální samoopravný kód) z vysílače. Mikroprocesor neustále kontroluje správnost přijímaného signálu a přijímač dále zpracovává jen signál, který testem prošel. Pokud je přijatý signál shledán jako nevyhovující, serva udržují polohu odpovídající poslednímu správnému signálu. Jestliže PCM přijímač nepřijme správný signál po určitou dobu (obvykle 0,5 vteřiny), přepne se do nouzového režimu fail-safe. Pro tento režim je možno na vysílači naprogramovat výchylky všech serv (např. plyn na volnoběh, mírná zatáčka, vysunutý podvozek atd.), což dává modelu šanci na přežití, i když se zcela vymkne kontrole.
PCM modulace tedy přináší zvýšenou odolnost vůči rušení a díky funkci fail-safe značné zvýšení bezpečnosti provozu. Jak už to v životě bývá, nic není zadarmo. Vzhledem k tomu, že PCM signál ve srovnání s obyčejným FM přenáší výrazně větší objem dat a také zpracování signálu ve vysílači a v přijímači trvá déle, je odezva serv na pohyb ovladače na vysílači o něco pomalejší. Pro běžné létání to nevadí, ale pro špičkové akrobatické létání nebo např. pro některé funkce modelu vrtulníku by to stačit nemuselo.
Hitec proto zavedl zcela novou technologii Q-PCM zvyšující rychlost reakce systému na hodnotu 0,011s – téměř o 50% lepší, než u ostatních výrobců.
Nelze opomenout, že každý výrobce používá svůj vlastní systém kódování, takže není možno kombinovat PCM vysílače a přijímače různých značek.

Přijímače s inteligentním dekódováním (IPD)

Motivem pro vývoj technologie IPD (Inteligent Pulse Decoding) firmou Multiplex byla snaha sloučit výhody přijímačů pracujících v modulaci FM (rychlá odezva) a PCM (kontrola správnosti signálu, fail-safe). Vedlo to k vytvoření přijímačů, které pracují s normálním FM signálem (jsou proto kompatibilní s vysílači jiných značek), ale přijatý signál podrobují kontrole a servům předávají jen správný signál:

1. "Prochází" jen platný signál
IPD přijímač dále zpracovává jen signál s šířkou impulsu v rozmezí 0,89 až 2,35 ms. Tento limit vyhovuje signálu vysílanému většinou vysílačů – i jiných značek, než je Multiplex.

2. Nesprávný signál je nahrazen posledním správně přijatým (režim HOLD)
Stejně jako u přijímače PCM je nesprávný signál zablokován a na výstupu přijímače zůstává poslední správně přijatý signál, dokud se příjem správného signálu neobnoví – až po dobu 0,5s. Takto je potlačena většina rušení nebo aspoň omezen jeho vliv.

3. Nouzové nastavení fail-safe v případě úplného výpadku správného signálu
Pokud IPD přijímač neobdrží správný signál po dobu delší než 0,5 s, přesune všechna serva do volně naprogramovatelné nouzové polohy – stejně jako v případě modulace PCM. Vlastní nastavení nouzových výchylek je velmi jednoduché: zapněte vysílač a přijímač, všechny ovladače nastavte do polohy odpovídající nouzovým výchylkám serv a na dobu 1 vteřiny zasuňte zkratovací propojku do zdířky přijímače označené „D“ popř. „B/D“. Správnost naprogramování ověříte jednoduše tak, že libovolně vychýlíte ovladače na vysílači a vysílač vypnete. Serva musejí po 0,5s přejít do nouzové polohy. Pokud si přejete nouzovou polohu změnit, postup nastavení opakujte s příslušně změněnými výchylkami. Pamatujte, že pokud přenášíte přijímač z modelu do modelu, bude nejspíše potřeba fail-safe přeprogramovat.

4. IPD je kompatibilní
IPD přijímače mohou pracovat s 2-9-kanálovými FM vysílači jiných výrobců. Podmínkou spolehlivé funkce je dodržení zásady, že je třeba „ctít značku“ – tj. krystal ve vysílači musí být téže značky jako je vysílač a krystal v přijímači musí být stejné značky jako přijímač.

5. IPD přijímač kontroluje kvalitu příjmu
IPD přijímač neustále monitoruje přijímaný signál a upravuje jej dle kvality příjmu (síly signálu). Silný signál je propouštěn beze změny dále, ale čím je signál slabší, tím výrazněji je dále upravován. To znamená, že přijímač vypočítává okamžitou polohu serva na základě vybraných, dříve přijatých signálů. Takto se silně omezuje účinek jakéhokoliv rušení, ale – na rozdíl od PCM – zpomalení reakce modelu pilota varuje, že nastal nějaký problém a je záhodno přilétnout s modelem blíže, změnit směr letu nebo polohu antény vysílače.

Přijímače s kmitočtovým syntetizérem

Stejně jako v případě vysílače, pokud je přijímač vybaven kmitočtovým syntetizérem, můžete v rámci daného pásma nastavit jakoukoliv pracovní frekvenci, aniž byste museli nakupovat krystaly. Přijímače Multiplex jsou zkonstruovány tak, že pro nastavení požadovaného kanálu neslouží žádné mechanické přepínače a celý proces je veden tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k naladění nesprávné frekvence. Povel k přepnutí kanálů je plně pod kontrolou uživatele – neděje se automaticky. Kanál přijímače je možno volit bez ohledu na typ vysílače – tj. vysílač nemusí být vybaven kmitočtovým syntetizérem. Během ladění není generován žádný řídící signál pro serva; naladěný kanál je překontrolován a teprve potom uvolněn pro používání.

Programování pomocí tlačítka a libovolného vysílače:
Provozní kanál se volí stiskem tlačítka na přijímači nebo tlačítka na programovacím kabelu (pokud je přijímač v modelu nepřístupný). Nejbližší jiný vysílač v provozu musí být vzdálen aspoň 10 metrů. Zapněte vysílač s anténou plně vytaženou. Stiskněte tlačítko na přijímači a současně zapněte přijímač. Přijímač nyní skenuje pásmo a najde si kanál „svého“ vysílače – rozsvítí se indikační LED dioda. Opakovaným pohybováním ovladačů mezi krajními polohami vyzkoušejte funkci serv - ověřte, že přijímač našel správný kanál. Svit LED to opět potvrdí a přijímač uloží kanál do paměti. Nyní přijímač vypněte a znovu zapněte - jste připraveni k provozu.

Přijímače s vestavěným přepínačem napájecích akumulátorů

Pro zvýšení bezpečnosti provozu zvláště obřích modelů se běžně používá napájení z dvojice akumulátorových sad. Některé přijímače Multiplex jsou vybaveny vestavěným přepínačem napájení se Schottkyho diodami. Výhodou tohoto systému je extrémní jednoduchost a spolehlivost provozu spolu s nízkou ztrátou napětí na přepínači. Pro napájení je třeba použít dvě pětičlánkové sady stejné kapacity - systém napájení potom zajišťuje rovnoměrné vybíjení obou sad a brání vzájemnému vybíjení. Důležité je, že oba akumulátory jsou pravidelně "cyklovány" - v praxi bývá často záložní akumulátor zanedbáván, což může mít vážné následky.