NOVÁ ADRESA E-SHOPU

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI
TYTO STRÁNKY PŘESOUVÁME
NA NAŠI NOVOU DOMÉNU

www.rcmodelari.cz

PROSÍME PŘEJDĚTE
NA AKTUALIZOVANÝ E-SHOP

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
RC MODELÁŘI.CZ

Výrobci

Certifikovaný prodejce DJI

Rychlý kontakt

RC-Modely.eu
Hromádkova 31
636 00, Brno-Židenice
Tel.:
  511 112 510
Mob.: 603 425 597
         603 297 660
rc@eobchody.cz

Napište nám:

Poradna

Modely vrtulníků

Modely vrtulníků vznikaly pravděpodobně již od samých počátků historie letectví a leteckého modelářství; doloženy jsou již ve 14. století v Číně - mnohem mnohem dříve, než v roce 1939 ve Spojených státech vzlétl první plně řiditelný vrtulník v dnešním slova smyslu, Sikorsky VS-300. Vždy šlo o volně létající modely, většinou s pohonem gumovým svazkem. Dálkově ovládaným modelům se začalo dařit až na sklonku 60. let, v době, kdy byly k dispozici spolehlivé a výkonné spalovací motory s žhavící svíčkou a především vícekanálové proporcionální RC soupravy, bez nichž si nelze řízení vrtulníku představit. Zatímco v roce 1968 stačil na první soutěži jednomu z…

Začínáme s létáním

Hned na úvod je třeba říci, že pilotáž běžného rekreačního RC modelu není nic zvláště těžkého, co by vyžadovalo speciální talent. Může se to naučit každý. Ale přece jen je tu počáteční období, kdy novopečenému pilotovi musejí „přejít do krve“ základní reflexy a pilotážní návyky. Musí se naučit, jak zatáčet vlevo a vpravo, co je nahoru a dolů, jak pracovat s plynem. Uvědomte si, že se letadlo pohybuje v trojrozměrném prostoru a navíc polovinu doby letí směrem od vás a polovinu doby proti vám – tj. jako kdybyste za volantem auta polovinu doby couvali. Také reakce modelu na pohyby ovládacích ploch (kormidel) je "trojrozměrná" a i prostá zatáčka ve vodorovném letu vyžaduje správně…

Vrtulníky s elektrickým pohonem

Podobně jako u modelů aut i letadel je také u vrtulníků elektrický pohon používán především v modelech menších rozměrů. Je to celkem logické: předpokládáme-li běžnou dobu letu 10-15 minut - vzhledem k náročnosti pilotáže je to optimální doba, po kterou běžný smrtelník dokáže udržet soustředěnou pozornost, aniž by po přistání padl vysílením k zemi - dokáží současné elektromotory a Li-poly akumulátory poskytnout dostatek energie při přijatelné pořizovací ceně právě v menších modelech. Jak se dostáváme k modelům větším, s průměrem nosného rotoru nad 1000 mm, začíná hmotnost a především cena pohonných akumulátorů s dostatečnou kapacitou a proudovou…

Vrtulníky se spalovacím motorem

Zatímco malé a mikro vrtulníky jsou z ryze praktických důvodů vždy poháněny elektromotorem, větší modely, řekněme s nosným rotorem o průměru 1 200 mm a větším jsou zase převážně poháněny spalovacími motory. I když moderní střídavé elektromotory a Li-poly akumulátory přinášejí revoluci i do této oblasti, přece jen vrtulník se spalovacím motorem je možno při stejné velikosti zkonstruovat s robustnější kostrou, opatřit výkonnějším motorem - to vše při zpravidla nižší hmotnosti a bez nutnosti nákupu zatím ještě poměrně drahých pohonných akumulátorů. Modely vrtulníků se spalovacími motory se zhruba dělí do několika kategorií dle zdvihového objemu motoru (udávaného v…

Spalovací motory

Přes obrovský rozvoj elektroletu v posledních letech zůstávají modelářské spalovací motory nejrozšířenějším způsobem pohonu našich modelů. Ve srovnání s elektrickými motory a jejich akumulátory nabízejí stále ještě příznivější poměr výkon/hmotnost, což je rozhodující především pro akrobatické modely a také makety a polomakety. Samozřejmě, k pořádnému autu nebo letadlu patří řev motoru a opojná vůně benzínu... Učebnice fyziky nám prozradí, že spalovací motor lze pokládat za mechanické soustrojí, které je schopno přeměnit energii výbuchu palivové směsi na mechanickou energii. Činnost motoru probíhá ve čtyřech cyklech: nejprve se do prostoru válce nasaje pohonná směs (sání),…

Startování

Palivová čerpadla Palivová čerpadla mohou mít ruční nebo elektrický pohon. Pozor na doporučené druhy paliva – pokud se pokusíte čerpat např. benzín pumpou pro žhavící palivo, celkem spolehlivě ji zadřete a zničíte, neboť všechna těsnění nabobtnají (a po čase se rozpadnou). Pamatujte, že benzín a detonační palivo by měly být z bezpečnostních důvodů přečerpávány jen ručními pumpami vzhledem k obsahu silně těkavých a extrémně hořlavých složek. Žhavení Nejkomfortnějším zařízením pro žhavení žhavících svíček jsou tzv. Power panely. Jde o jakousi „ústřednu“, která je napájena z 12 V olověného akumulátoru. Zpravidla jsou vybaveny zdířkami pro napájení startéru, palivového…

Elektromotory

Elektrický pohon si po desetilletí intenzivního vývoje a zdokonalování vydobyl svoje místo na slunci. S příchodem cenově dostupných střídavých motorů také definitivně odhodil dětské plenky a začal pronikat i do kategorií modelů, které byly dosud doménou spalovacích motorů. Jaké výhody pohon elektromotorem přináší? Je tichý - což umožňuje létat i na místech, kde není možno provozovat spalovací motory. Výkon motoru je možno velmi snadno plynule regulovat (nejsou zde problémy s přechody z nízkých do vysokých otáček, motor při prudkém přidání plynu nikdy nezhasne, motor lze kdykoliv za letu zapnout a vypnout). S nástupem střídavých motorů je elektromotor stejného výkonu…

Elektrické regulátory otáček

Regulátor je ovládán stejným signálem jako serva, který je vyhodnocen elektronikou, jež řídí výkonový stupeň (osazený výkonovými tranzistory MOSFET s malým vnitřním odporem v sepnutém stavu a rychlým spínáním). Součástí regulátoru mohou být i další obvody, jako je stabilizátor napájení (BEC), ochranné obvody proti proudovému a tepelnému přetížení, brzda (Brake) a obvod odpojující motor při poklesu napájecího napětí. Výsledkem všeho je potom napájení motoru proudovými impulsy o napětí jen o něco menším, než je napájecí napětí a frekvenci řádu několika kilohertzů. Čím je puls širší, tím motor pracuje s větším výkonem. Tento popis platí pro stejnosměrný regulátor. Regulátor…

Akumulátory

Stěží najdeme výrobek určený pro modeláře, o kterém bylo v posledních letech napsáno tolik. Tolik protichůdných, správných, nesprávných nebo vysloveně nesmyslných informací máme opravdu jen o akumulátorech. Není v našich silách uvést vše na pravou míru, ale věříme, že v následujících řádkách najdete užitečné informace pro volbu toho „správného“ akumulátoru. Jak si možná z hodin fyziky vzpomínáte, akumulátory fungují na základě vratné (obousměrné) chemické reakce mezi elektrolytem a povrchem dvou elektrod - kladné a záporné. Při vybíjení běží reakce v jednom směru, při nabíjení v druhém. Jak už je to v přírodě zařízeno, celý proces neběží se 100%…

Nabíjení

V sekci věnované akumulátorům jsme se již zmínili o základních metodách nabíjení: pomalém, zrychleném a rychlonabíjení. V praxi nabíječe pracují jako tzv. zdroje konstantního proudu. To znamená, že nabíječ vždy obsahuje obvod, který do akumulátoru dodává stálý proud. Naopak napětí je proměnlivé a obvod je automaticky přizpůsobuje počtu článků v sadě. Během nabíjení se zvyšuje, aby byl i při rostoucím napětí nabíjených článků zachován stálý nabíjecí proud. U nabíječů s automatikou se nabíjení v pravidelných intervalech přerušuje a řídící elektronika testuje napětí na akumulátoru pro stanovení okamžiku ukončení nabíjení (delta-peak). U inteligentních nabíječek…

RC soupravy

Vysílač Je zařízení, které vaši vůli vyjádřenou pohyby ovladačů (knyplů, volantu, přepínačů) přemění na vysokofrekvenční signál, jenž prostřednictvím antény vyzařuje do okolí. Tento signál může být Amplitudově Modulovaný (AM), to znamená, že vysílané vlnění má proměnlivou amplitudu, neboli výšku vlny. S amplitudovou modulací dnes pracují již jen levné dvoukanálové RC soupravy, používané převážně pro auta a lodě. Frekvenční Modulace (FM, nebo také PPM) pracuje naopak s vlnami o stále stejné amplitudě a informace je přenášena jako „zhuštění“ nebo „zředění“ vln. Předností FM modulace je především větší odolnost proti rušení cizími signály a atmosférickými vlivy. Pokud porovnáte…

Vybíráme RC soupravu

LETADLA PRO REKREAČNÍ LÉTÁNÍ Rekreační létání pro radost začíná někde – řekněme u RC házedla s řízenou směrovkou a výškovkou. Pro takový model v principu stačí ten nejobyčejnější dvoukanál, jako je Ranger 2N. Pravda stačí, ale mnoho možností pro další vývoj nedává. O dvoukanálech si můžete více přečíst v kapitole věnované rekreačním modelům aut nebo lodí. Tříkanálové klasické RC soupravy O něco víc nám nabídnou soupravy tříkanálové - Ranger 3FM Sky. Vysílač svým uspořádáním odpovídá dvoukanálu, má však navíc třetí pomocný proporcionální kanál. Je vybaven rovněž přepínači smyslu pohybu serva a dokonce možností nastavit pro dva „knyplové“ kanály velikost…

Přijímače

Přijímače pracující s modulací PCM Přijímač pracující s modulací PCM obsahuje mikroprocesor, který dekóduje PCM signál (digitální samoopravný kód) z vysílače. Mikroprocesor neustále kontroluje správnost přijímaného signálu a přijímač dále zpracovává jen signál, který testem prošel. Pokud je přijatý signál shledán jako nevyhovující, serva udržují polohu odpovídající poslednímu správnému signálu. Jestliže PCM přijímač nepřijme správný signál po určitou dobu (obvykle 0,5 vteřiny), přepne se do nouzového režimu fail-safe. Pro tento režim je možno na vysílači naprogramovat výchylky všech serv (např. plyn na volnoběh, mírná zatáčka, vysunutý podvozek atd.), což dává modelu…

Serva

Serva převádějí digitální signál z přijímače na mechanický pohyb (otáčení výstupního kotouče nebo páky). Současná serva se připojují třížilovým kablíkem, v němž dva vodiče slouží pro napájení serva (plus a minus), po třetím se přenáší řídící signál. Ten má podobu obdélníkových pulsů různé šířky (0,9-2,1 ms) o stálé frekvenci. Šířka impulsu určuje polohu výstupní páky. Z toho také vyplývá, že směr pohybu páky serva nemůžete obrátit přepólováním napájení (to by vedlo ke zničení serva). Poloze ovladače ve středu odpovídá neutrální poloha serva (signál o šířce 1,51 ms, u starších RC souprav a serv Multiplex 1,61 ms). Popis serva   Motor tah („síla“)…

PAlivové nádrže a příslušenství

Současné palivové nádrže se prakticky bez vyjímky vyrábějí v tzv. akrobatickém provedení se sací hadičkou opatřenou závažím („bimbátkem“). Vývody jsou dva nebo tři – pro sání paliva (připojuje se ke karburátoru), pro tlakování (propojuje se s tlakovací tryskou na tlumiči výfuku) a obvykle také plnící (zaslepuje se zátkou) pro tankování nádrže. S ohledem na použité materiály těsnění a hadiček se rozlišují nádrže pro žhavící (methylové) palivo a benzín. Nádrž pro benzín lze použít pro žhavící palivo, obráceně to ale neplatí. Benzínové nádrže bývají zpravidla opatřeny sacím plstěným („filcovým“) filtrem. Dobrá nádrž má být lehká, ale nesmí se deformovat tlakem odebíraným z …

Vrtule

Naše už mnohokrát citovaná učebnice fyziky by nám prozradila, že letecká vrtule představuje rozvinutí principu šroubu. Pro její popis je rozhodující průměr a stoupání. Co představuje průměr, je naprosto jasné. Stoupání představuje vzdálenost mezi závity pomyslné šroubovice, kterou pohyb vrtule vykreslí. O volbě vhodného typu a rozměrů vrtule jsme se již zmínili v oddílech věnovaných elektromotorům a spalovacím motorům. Zde už připomeneme jen důležitost správného vyvážení vrtule – nevyvážená vrtule kromě poklesu účinnosti a zvýšené hlučnosti ohrožuje také „zdraví“ motoru (hlavně ložisek a hřídele) nebo převodovky. Zvýšené vibrace se samozřejmě přenášejí také do modelu, což může přinášet…

Lexanové karoserie

Lakované karoserie Po zakoupení lakované karoserie pro váš model doporučujeme před prvním použitím celou karoserii ponořit i na několik dní do vody (např. do kbelíku). Barvy na karoseriích zapříčiní, že lexan rychleji křehne a proto je dobré obnovit pružnost karoserie. V opačném případě se může stát, že karoserie hned při prvním větším nárazu praskne. Čištění karoserií V průběhu závodu nebo po jízdě je vhodné karoserii zbavit prachu a nečistot. Vhodný je běžný vzduchový kompresor na základní očistu od prachu a bláta, poté stačí vlhký hadřík. Pokud jsou na vnější části karoserie tmavé či barevné čmouhy např. od mantinelů, lze je odstranit technickým čističem nebo odmašťovačem.…